Sint zat te denken… – Stadsarchief Delft
Schrift met Sinterklaasrijmpjes van Johannes de Koning (Archief 600, inv.nr 8)

Schrift met Sinterklaasrijmpjes van Johannes de Koning (Archief 600, inv.nr 8)

Johannes de Koning, 1915, foto Charles Abraas (TMS 114282)

Johannes de Koning, 1915, foto Charles Abraas (TMS 114282)

1 december 2021:

Sint zat te denken…

Inspiratie nodig? Vergeet het Rijmwoordenboek, kom naar het Stadsarchief. Daar worden drie schriften met ‘Sint-Niklaas rijmpjes’ bewaard, geschreven in het keurige onderwijzershandschrift van Johannes de Koning (1876-1922). Het schoolhoofd van de ULO aan de Burgwal schreef hierin al zijn gedichten voor het heerlijk avondje en noteerde welke cadeaus daarbij hoorden.

Dit gedicht uit 1907 hoort bij een surprise: een papieren portemonnee met daarin een rijksdaalder van chocolade voor Anna, vermoedelijk een nichtje van Johannes. Zij kreeg vaker snoepgoed, getuige een volgend gedicht:

Rooken mogen meisjes niet,
Maak ons in ’t geheim dus op.
Zorg, dat Pa of Moe ’t niet ziet,
Anders krijg je op je k…p.

De chocoladesigaretten waren al quasi-ondeugend, maar het woord ‘kop’ blijkbaar ook. Dat rookwaar geen onwaarschijnlijk cadeau was, blijkt wel uit het rijm voor Vader:

‘k Stuur u daarom eens een kistje, piekfijn,
Opdat uw heele gezin blij zal zijn.
Moeder de vrouw heeft genot van den geur,
Mits ge ze niet in rook omzet buiten de deur.
Zoon nummer één en ook nummer twee,
Wel, met plezier dampt dat stel met u mee.

Moeder kreeg meer dan alleen het genot van sigarenrook in huis. Voor haar nam Sint een gulden en een schortje mee:

Ik meen wel, dat er in de kast,
Nog een plaatsje wezen zal.
Hang dit schort dus wis en vast,
Bij uw heele schortental.

Het Stadsarchief dankt de schriften aan de bewaarlust van Antje Filbri (1893-1984). Ten tijde van deze Sinterklaasavonden was zij nog een leerlinge bij Johannes de Koning op school, vanaf 1916 was zij zijn echtgenote. Aan het eind van haar leven sprokkelde zij de persoonlijke papieren van haar man bij elkaar en hoefde zij niet lang na te denken aan wie zij deze zou schenken…

Inloggen
Share
Tweet
Share