Vandaag in de bus – Stadsarchief Delft
Delftsche Courant, de eerste van 25 juni 1841 en de laatste van 31 augustus 2005. (Bibliotheek)

Delftsche Courant, de eerste van 25 juni 1841 en de laatste van 31 augustus 2005. (Bibliotheek)

13 januari 2024:

Vandaag in de bus

Vandaag in het archief. Tot de meer omvangrijke stukken in het depot behoren de pakketten met kranten. Het Stadsarchief bewaart alle nieuwsbladen die in en over Delft verschijnen. Dat loopt van de eerste Delfsche Courant uit 1721 tot de Delftse Post en de Delft op Zondag van deze week.

De oudste krant vertelt niet zoveel over de stad, want deze is alleen in naam ‘Delfts’. Nog kariger wordt het als Nederland wordt ingelijfd bij Frankrijk. De krant verschijnt nog enkele jaren als tweetalig blad, als de Gazette de Delft / Delftsche Courant, maar stopt in 1811 als Napoleon zich er te veel in wil mengen. Pas dertig jaar later duikt de lokale pers weer op met vanaf 1841 zowel het Weekblad van de stad Delft als de Delftsche Courant. Delft blijkt echter nog te klein voor twee kranten. De bladen gaan vanaf 1847 samen en wisselen nog regelmatig van naam: van Delftsche Courant naar Weekblad, en terug.

De echte bloeitijd van de lokale kranten is aan het eind van de negentiende eeuw. Goedkopere productie maakt het mogelijk om vaker per week te verschijnen, vanaf 1898 is de Delftsche Courant een dagblad. Het is dan allang niet meer de enige lokale nieuwsbode. Katholieke Delftenaren lezen de Nieuwe Delftsche Courant, antirevolutionairen zweren bij de Delvenaar, liberaal gezinden abonneren zich op De Delftsche Opmerker, socialisten brengen De Wekker rond en echte vrijdenkers komen bij het Delftsch Nieuwsblad uit.

Het Stadsarchief bezit een rijke verzameling van deze bonte krantenparade, met daarin nieuwsberichten over werkelijk alles wat er in Delft gebeurt. Van de beraadslagingen in de gemeenteraad en discussies over de aanleg van de Reineveldbrug tot de diavoorstelling van de Vereeniging voor Oud-Groningers en de aanvangstijd van het poppentheater in de Stadsdoelen. Hoewel de stad alleen maar groeit, is Delft aan het begin van de eenentwintigste eeuw echter wéér te klein voor meerdere kranten. De Delftsche Courant gaat in 2005 op in het nieuwgevormde AD Haagsche Courant, de redactie verhuist naar Rijswijk. De lokale journalistiek die in de negentiende eeuw van weekblad naar dagblad evolueerde, verandert nu weer terug. Er is gelukkig één constante: het Stadsarchief blijft de bladen in de collectie opnemen.

Inloggen